Strona poświęcona zagadnieniom psychoterapii i muzykoterapii.
Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 2693

O MNIE

dr Izabela Dębicka
psychoterapeuta, dyplomowany muzykoterapeuta.
 
WYKSZTAŁCENIE
  • 4 – letnie szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej psychoterapii analitycznej (analiza grupowa) w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW” w Warszawie,  
  • stopień doktora w zakresie pedagogiki specjalnej i muzykoterapii (praca doktorska obroniona w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; „Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w rehabilitacji dzieci 6, 7 letnich z mózgowym porażeniem dziecięcym”)
  • 3 – letnie szkolenia z muzykoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (specj. muzykoterapia w psychoterapii),
  • 3 - letnie studia z muzykoterapii w Akademii Muzycznej w Łodzi (specj. muzykoterapia w rehabilitacji i pedagogice specjalnej)               

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • państwowe placówki służby zdrowia oraz prywatne ośrodki terapeutyczne; m.in.: na oddziale Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, w Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej „GÓRKA” w Busku – Zdroju, na oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nadzieja Rodzinie", Świętokrzyskim Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę w Kielcach
  • szkolnicto wyższe jako wieloletni wykładowca przedmiotów terapeutycznych, m.in. na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz innych uczelniach na terenie Polski
  • jako trener, wykładowca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia  kursów i szkoleń z muzykoterapii, treningów interpersonalnych i psychoterapii dla placówek kształcenia ustawicznego
  • jako kierownik i organizator licznych kursów o tematyce muzykoterapeutycznej i muzykoprofilaktycznej
  • czynny i bierny udział w konferencjach naukowych z zakresu muzykoterapii i psychoterapii
  • publikacje w czasopismach naukowych z zakresu wykorzystania muzykoterapii  w psychoterapii, rehabilitacji i pedagogice.
 
W Warszawie współpracuję z Ośrodkiem Terapii i Edukacji Psychologicznej OTEP.
 
Pracę poddaję systematycznej superwizji. Na codzień kieruję się kodeksem etyki psychoterapeuty Instytutu Analizy Grupowej "RASZTÓW".
 
Jestem nadzwyczajnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej „RASZTÓW”.